Ứng sinh Tiền Chủng viện tĩnh tâm đầu năm học 2023 – 2024

Từ 03/8 – 06/8/2023, tại Đan viện Biển Đức Thiên Hà, 20 ứng sinh lớp Tiền Chủng viện của nhà Ứng sinh thánh Gio-an Hà Nội đã tĩnh tâm để bước vào năm học mới 2023 – 2024. Kỳ tĩnh tâm do Cha Giu-se Trần Trung Phụng, O.F.M. hướng dẫn.

Trong ba ngày, các ứng sinh được tách biệt khỏi cuộc sống thường ngày, hoàn toàn thinh lặng để đi vào cuộc gặp gỡ thân tình với Chúa, làm mới lại tương quan với Ngài và nhờ Ngài định hướng cho năm học mới.

Bước vào tĩnh tâm, khởi đi từ “Dụ ngôn chiếc lưới” (Mt 13,47-50), Cha giảng phòng mời gọi các ứng sinh dành thời gian tĩnh tâm như là việc ngồi xuống nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vất ra ngoài. Thay vì cứ mải mê học tập và kiếm tìm, để rồi vơ vào mình cả cái tốt lẫn cái xấu, thì hãy biết dừng lại mỗi ngày, và chọn lựa, loại cái xấu ra khỏi cái tốt trước đã. Tiếp đến, Cha giảng phòng giúp cho các ứng sinh biết xác định lại các mối tương quan trong đời sống, và biết chọn ưu tiên trên tất cả là mối tương quan với Chúa. Từ đó, ứng sinh học biết lắng nghe tiếng Chúa trong đời sống thường ngày, biết nhận ra giá trị của bản thân và học biết chấp nhận những khác biết nơi người khác.

Kỳ tĩnh tâm đã diễn ra trong bầu khí tĩnh lặng và thanh bình của đan viện Thiên Hà. Hy vọng, sau những giây phút ngồi lại bên Chúa trong kỹ tĩnh tâm này, các ứng sinh được làm mới lại tương quan thân tình với Chúa, lắng nghe được tiếng Ngài, và có được những định hướng tốt nhất cho năm học mới.

Nhà Ứng sinh thánh Gio-an Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top