Uỷ ban Loan báo Tin Mừng họp mặt tổng kết hoạt động truyền giáo

Sáng thứ Năm, ngày 23/11/2023, tại nhà mục vụ Giáo xứ Cẩm Sơn, Ủy ban Loan báo Tin Mừng (LBTM) Tổng Giáo phận (TGP) Hà Nội và nhóm Lên Đường đã tổ chức họp mặt tổng kết hoạt động truyền giáo trong năm 2023.

Hiện diện trong buổi họp có Cha trưởng ban LBTM của TGP An-tôn Trần Quang Tiến, Cha phó ban LBTM Giu-se Trần Mạnh Hiệp và ba cha đặc trách truyền giáo của các Giáo hạt Chính Tòa, Phủ Lý, Mỹ Đức – Hòa Bình, cùng các thành viên trong nhóm Lên Đường của TGP.

Đúng 8h30, Cha trưởng Ủy ban và các thành viên tham gia cuộc họp đã xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn cho buổi họp. Sau đó, anh Giu-se Ma-ri-a Nguyễn Ngọc Toàn đã đọc bản báo cáo tổng kết hoạt động tông đồ Legio Mariae của Regia TGP Hà Nội. Các tham dự viên hiệp thông trong tinh thần tạ ơn. Sau báo cáo tổng kết, các tham dự viên lắng nghe những đóng góp ý kiến xây dựng rất thiết thực và tích cực cho công tác tông đồ truyền giáo nói chung, cũng như cho hoạt động truyền giáo của hội viên Legio và nhóm Lên Đường nói riêng.

Được biết, Ủy ban Loan báo Tin Mừng TGP Hà Nội vẫn tiếp tục thực hiện huấn dụ của Đức TGM Giu-se về việc thiết lập Legio tại các giáo xứ và đặt Legio là lực lượng nòng cốt cho công cuộc truyền giáo tại TGP. Theo đó, tính đến tháng 11 năm 2023, TGP đã có 118/189 giáo xứ đã có Legio Mariae hiện diện, với 6.213 hội viên Hoạt động (cứ hai người một đi thăm viếng theo tinh thần thủ bản của Hội Legio), gần 3000 hội viên Tán trợ (cầu nguyện đặc biệt cho hoạt động truyền giáo) và 350 hội viên Junior (thiếu nhi).

Sau những ý kiến xây dựng, Cha trưởng Ủy ban đã hoạch định mục tiêu của Ủy ban trong năm 2024, nhằm phát triển không chỉ về số lượng hội viên Legio và số các xứ có Legio hiện diện, nhưng còn thăng tiến về chất lượng hoạt động của mỗi hội viên trong TGP. Theo định hướng đó, Ủy ban tiếp tục:

– Tập huấn cho Ban Quản trị các cấp Hội đồng, Ban Ủy viên của các Praesidia.

– Nâng cao kỹ năng quản trị, điều hành cho từng Ủy viên.

– Tập huấn cho các Hội viên Hoạt động, nhất là những nơi mới lập để cho mọi hội viên hoạt động đều hiểu rõ thêm Thủ bản, có tinh thần hy sinh, dấn thân và đặc biệt là học hỏi sự khiêm nhường, vâng phục để chu toàn bổn phận của người hội  viên Legio Mariae.

– Bồi dưỡng kiến thức cho Nhóm lên đường để hoạt động hiệu quả hơn.

– Củng cố  những đơn vị còn yếu kém, nhất là những đơn vị mới lập.

– Việc phát triển có thể chậm lại để củng cố cho tốt những nơi mới thiết lập.

Buổi họp kết thúc lúc 11h45 trong niềm vui tạ ơn, lòng cậy trông và phó thác bên Chúa Giê-su Thánh Thể. Sau đó, mọi người cùng chia sẻ bữa cơm cơm huynh đệ và đón nhận những phần quà thật ý nghĩa.

Uỷ ban Loan báo Tin Mừng TGP Hà Nội

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Lên đầu trang