Ngày: Tháng Tư 12, 2018

Bí Tích Rửa Tội là một cuộc tái sinh trongChúa Thánh Thần

Bí tích Rửa Tội là cánh cửa cho phép Chúa Kitô đến ở trong con người chúng ta và cho phép chúng ta dìm mình trong Mầu Nhiệm của Ngài. Nó trao ban cho chúng ta cuộc sống mới của Thần Khí và làm cho chúng ta trở thành chi thể của Thân Mình Mầu …

Bí Tích Rửa Tội là một cuộc tái sinh trongChúa Thánh Thần Đọc tiếp »

Emmau – Đamas – Suy niệm Chúa Nhật III Phục Sinh B – Lm. Giuse Nguyễn Hữu An

Có thể nói đường đi Emmau có khác chi đường đi Đamas. Hai môn đệ chán chường về quê, Saolô hăng hái lên đường bắt bớ. Tiếc thương Đức Giêsu trên đường đi Emmau hay thù ghét Ngài trên đường đi Đamas, cả hai đều chỉ thấy Ngài trong cõi chết. Họ đều cần ơn …

Emmau – Đamas – Suy niệm Chúa Nhật III Phục Sinh B – Lm. Giuse Nguyễn Hữu An Đọc tiếp »

Scroll to Top