Ngày: Tháng Tám 4, 2021

Thông báo: Về việc mừng lễ quan thầy quý HĐMVGX và các BMV

Ngày thứ Năm, 12 tháng 8 năm 2021, lễ kính thánh Antôn Nguyễn Tiến Đích, Quan thày quý Hội đồng HĐMVGX và các BMV trong Tổng Giáo Phận, Đức Tổng Giám Mục Giuse sẽ cử hành Thánh lễ (trực tuyến) tại nhà thờ Chính Tòa, cầu nguyện cho quý HĐMVGX và các BMV.

Scroll to Top