Ngày: Tháng Chín 4, 2021

quê hương 1

Nhớ quê

…Thế nhưng, mấy ai có thể hiểu được, những người con xa quê như chúng tôi, nhiều đêm nằm ngủ mà nước mắt chảy ròng, thấy nhớ làng, nhớ quê da diết. Nhớ đến nhói lòng, nhớ những con đường đất sáng nào cũng hò hét nhau đi chạy bộ…

Scroll to Top