Tháng Một 4, 2023

Sở hữu

Sau một thoáng suy nghĩ, Chúa Giêsu mới ghé tai nói nhỏ với Chúa Cha: “Thưa cha, trái đất này là của chúng ta, tại sao con người lại tranh nhau để có được thứ vốn không thuộc về họ nhỉ?”

Scroll to Top