Thông báo mới nhận

Cáo phó: Bà An-na Nguyễn Thị Tư – Thân mẫu nữ tu An-na Nguyễn Thị Hiệp, Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội

Lạy Chúa, trong tay Ngài, con xin phó thác hồn con” (Tv 31,6)

Trong niềm tin vào Chúa Ki-tô Phục sinh

Gia đình chúng con xin kính báo:

Sinh ngày 01/10/1932

Tại Giáo xứ Nhã Lộng – Giáo phận Bắc Ninh

(Xóm Náng – xã Nhã Lộng-  huyện Phú Bình – tỉnh Thái Nguyên)

Đã an nghỉ trong Chúa

Vào hồi 3h00, thứ Ba, ngày 12/03/2024

(Tức ngày 03 tháng 02 năm Giáp Thìn)

Hưởng thọ 92 tuổi

NGHI THỨC KHÂM LIỆM

Vào hồi 9h00, thứ Ba, ngày 12 tháng 03 năm 2024

THÁNH LỄ AN TÁNG

Được cử hành vào lúc 09h00, thứ Tư, ngày 13 tháng 03 năm 2024

Tại tư gia (Xóm Náng – Nhã Lộng – Phú Bình – Thái Nguyên)

Sau Thánh lễ, linh cữu Bà cố An-na sẽ an nghỉ tại Vườn thánh Xóm Náng (Núi Bành gần Chùa Ha)

Gia đình chúng con kính xin quý đấng bậc, quý cha, quý bề trên, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho bà cố An-na sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Gia đình chúng con xin chân thành cảm tạ.

T/m Gia đình kính báo!    

Ông cố: Đa-minh Nguyễn Quang Lộc
Trưởng nam: Đa-minh Nguyễn Văn Vinh
Nữ tu: An-na Nguyễn Thị Hiệp – Dòng MTG Hà Nội

Scroll to Top