Thông báo mới nhận

Cáo phó – Bà Cố Cecilia Nguyễn Thị Thục, Thân Mẫu Lm. Giuse Nguyễn Văn Hiệp (Gp. Hưng Hoá)

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25)

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Đức Giêsu Kitô Tử nạn và Phục sinh,
Gia đình chúng con  xin trân trọng kính báo:

BÀ CỐ CÉCILIA NGUYỄN THỊ THỤC (HIỀN)

đã được Chúa gọi về vào hồi 18giờ 00, ngày 28 tháng 7 năm 2022
(tức ngày 30 tháng 6 năm Nhâm Dần), 
tại tư gia ở Giáo xứ Gò Cáo – Giáo Phận Hà Nội

Hưởng thọ 92 tuổi.

Nghi thức khâm liệm hồi 9giờ30’, ngày 29 tháng 7 năm 2022
Lễ viếng bắt đầu lúc 10 giờ, ngày 29 tháng 7 năm 2022
Thánh lễ An táng Bà Cố Cécilia Nguyễn Thị Thục (Hiền)
sẽ được cử hành vào hồi 9 giờ 00 sáng thứ 7 ngày 30 tháng 7 năm 2022
tại Nhà thờ Giáo xứ Gò Cáo
Đại chỉ: Thôn Gò Cáo, xã Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội.

An táng tại Vườn Thánh Giáo xứ Gò Cáo

Gia đình chúng con kính xin Đức Cha, quý Cha, quý Thầy, quý Tu Sĩ Nam Nữ cùng Cộng đoàn dân Chúa đến hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn Bà Cố Cécilia sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Gia đình chúng con đồng cảm tạ.

Gò Cáo, ngày 29 tháng 7 năm 2022  
T/M Gia đình,

Trưởng Nam: Giuse Nguyễn Văn Thảnh
Thứ Nam: Linh mục Giuse Nguyễn Văn Hiệp

Lên đầu trang