Thông báo mới nhận

Cáo phó: Bà cố Ma-ri-a Đào Thị Khen – Thân mẫu Lm. Giu-se Trần Trung Phụng, O.F.M

“Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời
(Thánh Phan-xi-cô Át-xi-di)

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Ki-tô Tử Nạn và Phục Sinh
Gia đình tang quyến thương tiếc báo tin

Bà cố: MA-RI-A ĐÀO THỊ KHEN

Sinh năm 1935
Nguyên quán Hải Dương
Đã được Chúa gọi về vào hồi 22 giờ 07 phút, ngày 16 tháng 5 năm 2024
Tại Giáo xứ Văn Côi, Giáo hạt Xuyên Mộc, Giáo phận Bà Rịa
Hưởng thọ 89 tuổi.

THÁNH LỄ AN TÁNG 

Hồi 09 giờ, thứ Hai, ngày 20 tháng 5 năm 2024
Tại Nhà thờ Giáo xứ Văn Côi (Xuyên Mộc)

Gia đình chúng con kính xin quý Đức cha, quý Cha, quý thầy, quý tu sĩ nam nữ, cùng cộng đoàn dân Chúa hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Bà cố Ma-ri-a sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Thay mặt tang quyến
Linh mục Giu-se Trần Trung Phụng, O.F.M
(Hiện đang là Linh hướng tại phân khoa Thần học của Đại Chủng viện Thánh Giu-se Hà Nội)

Scroll to Top