Thông báo mới nhận

Cáo phó: Bà cố Ma-ri-a Nguyễn Thị Thả – Thân mẫu Lm. Giuse Nguyễn Văn Tuyền

“Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi.” (Tv 27,1)

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Ki-tô tử nạn và Phục sinh,

Linh mục Giu-se Nguyễn Văn Tuyền và gia đình xin trân trọng báo tin:

BÀ CỐ MA-RI-A NGUYỄN THỊ THẢ

Sinh ngày 10 tháng 8 năm 1923

Đã được Chúa gọi về hồi 02h20 ngày 21 tháng 7 năm 2023

(Tức ngày 04 tháng 06 năm Quý Mão)

Hưởng thọ: 100 tuổi

NGHI THỨC KHÂM LIỆM

Lúc 16h00, thứ Sáu, ngày 21 tháng 7 năm 2023

NGHI THỨC DI QUAN

Lúc 8h30, thứ Hai, ngày 24 tháng 7 năm 2023

THÁNH LỄ AN TÁNG

Lúc 9h00, thứ Hai, ngày 24 tháng 07 năm 2023

do Đức Tổng Giám mục Giu-se Vũ Văn Thiên chủ sự.

Tại nhà thờ Giáo xứ Bái Đô – Giáo hạt Phú Xuyên – Tổng Giáo phận Hà Nội

Địa chỉ: thôn Bái Đô – xã Tri Thuỷ – huyện Phú Xuyên – Tp. Hà Nội

An táng tại Vườn thánh Giáo xứ Bái Đô.

Gia đình chúng con kính xin quý Đức cha, quý cha, quý thầy, quý tu sĩ nam nữ, cùng cộng đoàn dân Chúa hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Bà cố Ma-ri-a sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

‎Đại diện tang quyến

Trưởng nữ: Ma-ri-a Nguyễn Thị Thắng
Thứ nam: Linh mục Giu-se Nguyễn Văn Tuyền

Scroll to Top