Thông báo mới nhận

Cáo phó: Bà cố Tê-rê-xa Đặng Thị Tuyết – Thân mẫu Lm. Giu-se Trần Viết Tiềm

“Ta là sự sống lại và là sự sống ai tin Ta sẽ được sống muôn đời” (Ga 11,25)

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Ki-tô Phục sinh, gia đình chúng con xin trân trọng báo tin:

BÀ CỐ TÊ-RÊ-XA ĐẶNG THỊ TUYẾT

Sinh ngày 22 tháng 05 năm 1941, tại Mỹ Thành, Mỹ Lộc, Nam Định

Được Chúa gọi về lúc 15h05 ngày 05 tháng 03 năm 2024 tại tư gia

(tức ngày 25 tháng 01 năm Giáp Thìn)

hưởng thọ 84 tuổi

NGHI THỨC KHÂM LIỆM

Lúc 09h00, thứ Tư, ngày 06 tháng 03 năm 2024

NGHI THỨC DI QUAN

Lúc 09h00, thứ Năm, ngày 07 tháng 03 năm 2024

THÁNH LỄ AN TÁNG

Lúc 9h30, thứ Năm, ngày 07 tháng 03 năm 2024

Do Đức Tổng Giám mục Giu-se Vũ Văn Thiên chủ sự

Tại nhà thờ Giáo xứ Phú Ốc – Tổng Giáo phận Hà Nội

Địa chỉ: TDP 01, Phú Ốc, phường Lộc Hòa, Tp. Nam Định

Linh cữu Bà cố Tê-rê-xa được an nghỉ tại Vườn thánh Giáo xứ Phú Ốc.

Gia đình chúng con kính báo và xin cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Bà cố Tê-rê-sa Đặng Thị Tuyết.

                                                                                 Thay mặt tang quyến

Ông cố: Giu-se Trần Hữu Đạt
Trưởng nam: Phao-lô Trần Quang Tiến
Linh mục Giu-se Trần Viết Tiềm

Scroll to Top