Thông báo mới nhận

Cáo phó: Bà Tê-rê-xa Trần Thị Lan – Thân mẫu nữ tu Tê-rê-xa Nguyễn Thị Thường, Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội

“Ta là sự sống lại và là sự sống,
ai tin Ta sẽ được sống đời đời” (Ga 11, 25)

Trong niềm tin vào Chúa Ki-tô Phục Sinh

Gia đình chúng con xin kính báo:

Sinh năm 1959

Tại Giáo xứ Thiện Mỹ

(Xã Yên Mỹ – huyện Ý Yên – tỉnh Nam Định)

đã an nghỉ trong Chúa

vào hồi 5h50, thứ Ba, ngày 27 tháng 02 năm 2024

(Tức ngày 18 tháng 01 năm Giáp Thìn)

Hưởng thọ 66 tuổi

NGHI THỨC NHẬP QUAN

17h30, thứ Ba, ngày 27 tháng 02 năm 2024

THÁNH LỄ AN TÁNG

hồi 08h30, thứ Năm, ngày 29 tháng 02 năm 2024

Tại nhà thờ Giáo xứ Đồng Đội

(Xã Cộng Hòa – huyện Vụ Bản – tỉnh Nam Định)

Linh cữu Bà cố Tê-rê-xa an nghỉ tại Vườn thánh Giáo xứ Đồng Đội.

Gia đình chúng con kính xin quý Đấng Bậc, Chị em trong Hội Dòng, quý Tu sĩ nam nữ và thân hữu xa gần cầu nguyện cho Bà cố Tê-rê-xa sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

T/m Gia đình kính báo

Trưởng nam: Giu-se Nguyễn Tất Quang
Nữ tu: Tê-rê-xa Nguyễn Thị Thường – Dòng MTG Hà Nội

Scroll to Top