Thông báo mới nhận

Cáo phó – Linh mục Phan-xi-cô Xa-vi-ê Vũ Đức Văn

**********

– Sinh ngày: 08/01/1944

– Quê quán: Thôn 7, Cao Hào, Chân Lý, Lý Nhân, Hà Nam

– Thuộc: Giáo họ Phú Lư, Giáo xứ Cao Đường

– Từ 1973 – 1977: Tu học tại Đại Chủng viện thánh Giu-se Hà Nội. Trước đó, vào năm 1963, khi Tiểu Chủng viện thánh Gio-an bị đóng cửa, về sống tại quê nhà và âm thầm nuôi dưỡng ơn gọi.

– Ngày 26/6/1977: Thụ phong linh mục tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội do Đức Hồng y Giu-se Ma-ri-a Trịnh Văn Căn (lúc bấy giờ đang là Tổng Giám mục phó) đặt tay truyền chức.

– Từ năm 1977 – 1999: Đức Hồng y Giu-se Ma-ri-a Trịnh Văn Căn bổ nhiệm làm chính xứ: Trại Mới, Bảo Long, Lập Thành, Đồng Đội, Phú Thứ, Xuân Bảng, Trình Xuyên, Thiện Mỹ, An Lộc, Vạn Điểm, và Lỗ Xá.

– Từ năm 1999 – 2006: Chính xứ Phủ Lý, kiêm nhiệm Bút Sơn, Đồng Sơn, Tân Lang, Đại Phú, Kim Bảng, và Bói Kênh.

– Ngày 07/7/2000: Đức Hồng y Phao-lô Giu-se Phạm Đình Tụng bổ nhiệm làm Thẩm phán Toà án hôn phối Tổng Giáo phận (TGP).

– Ngày 26/02/2002: Đức Hồng y Phao-lô Giu-se Phạm Đình Tụng bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng Tư vấn TGP.

– Ngày 08/11/2003: Đức nguyên Tổng Giám mục (TGM) Giu-se Ngô Quang Kiệt bổ nhiệm làm quản hạt Hà Nam, kiêm nhiệm Đặc trách Tu sĩ TGP Hà Nội.

– Ngày 11/11/2006: Đức nguyên TGM Giu-se Ngô Quang Kiệt bổ nhiệm làm chính xứ Bái Xuyên, kiêm nhiệm Bái Đô, Chằm Hạ, Hòa Khê, Hoàng Nguyên, và Hoàng Xá.

– Ngày 20/11/2016: Đức Hồng y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn bổ nhiệm làm chính xứ Hoà Khê.

– Ngày 13/11/2021: Cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê nghỉ dưỡng tại Giáo họ Phú Lư, Giáo xứ Cao Đường.

– Sau Thánh lễ tạ ơn 47 năm linh mục vào ngày 28/6/2024, Cha được Chúa gọi về lúc 11h15, tại Giáo họ Phú Lư, hưởng thọ 80 tuổi.

VP. Tòa Tổng Giám mục Hà Nội

Lên đầu trang