Thông báo mới nhận

Cáo phó: Ông cố Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Chung – Thân phụ Lm. Giu-se Nguyễn Văn Pháp

“Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi,
hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn
(Tv 62,2)

Trong niềm tín thác vào Chúa Ki-tô Phục sinh

Gia đình chúng con xin trân trọng kính báo

Sinh ngày 08 tháng 8 năm 1941

Quê quán: Đồn Xá – Bình Lục – Hà Nam

Đã được Chúa gọi về lúc 13h50, thứ Ba, ngày 14 tháng 11 năm 2023

Hưởng thọ: 83 tuổi

NGHI THỨC KHÂM LIỆM

Vào lúc 8h00, thứ Tư, ngày 15 tháng 11 năm 2023

Lễ viếng bắt đầu vào lúc 8h30, thứ Tư, ngày 15 tháng 11 năm 2023

THÁNH LỄ AN TÁNG

Sẽ được cử hành vào lúc 9h30, thứ Sáu, ngày 17 tháng 11 năm 2023

do Đức Tổng Giám mục Giu-se Vũ Văn Thiên chủ sự.

Tại nhà thờ Giáo xứ Đạo Truyền – Giáo hạt Phủ Lý – Tổng Giáo phận Hà Nội

Địa chỉ: thôn Đa Bồ Đạo – xã Đồn Xá – huyện Bình Lục – tỉnh Hà Nam – Tp. Phủ Lý

An táng tại Vườn thánh Giáo xứ Đạo Truyền.

Gia đình chúng con kính xin quý Đức cha, quý cha, quý thầy, quý tu sĩ nam nữ và quý cộng đoàn tới hiệp dâng Thánh lễ, cầu nguyện cho Ông cố Phan-xi-cô Xa-vi-ê sớm được hưởng nhan thánh Chúa.
Gia đình chúng con xin cảm tạ.

T/m. Gia đình tang quyến

Bà quả phụ: Ma-ri-a Nguyễn Thị Dịnh
Trưởng nam: Giu-se Nguyễn Văn Kiên
Linh mục: Giu-se Nguyễn Văn Pháp

Scroll to Top