Thông báo mới nhận

Cáo phó: Ông Giu-se Nguyễn Văn Thiếp, thân phụ nữ tu A-nê Nguyễn Thị Thiện, Dòng MTG Hà Nội

“Lạy Chúa, trong tay Ngài, con xin phó thác hồn con” (Tv 31,6)

Trong niềm tin vào Chúa Ki-tô Phục sinh

Gia đình chúng con xin kính báo:

Sinh ngày 20 tháng 8 năm 1957

Tại Giáo xứ Xuy Xá

Nguyên quán: Đội 11, thôn Nghĩa, xã Xuy Xá, huyện Mỹ Đức, Tp. Hà Nội

Đã an nghỉ trong Chúa

vào hồi 11h00, thứ Bảy, ngày 09 tháng 03 năm 2024

(tức ngày 29 tháng 01 năm Giáp Thìn)

Hưởng thọ 68 tuổi

NGHI THỨC NHẬP QUAN

05h00, Chúa nhật, ngày 10 tháng 03 năm 2024

LỄ VIẾNG

6h00, Chúa nhật, ngày 10 tháng 03 năm 2024

THÁNH LỄ AN TÁNG

09h00, thứ Hai, ngày 11 tháng 03 năm 2024

Tại nhà thờ Giáo xứ Xuy Xá.

Sau Thánh lễ, linh cữu ông cố Giu-se sẽ an nghỉ tại Vườn thánh Giáo xứ Xuy Xá.

Gia đình chúng con kính xin quý đấng bậc, quý cha, quý bề trên, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho ông cố Giu-se sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Gia đình chúng con xin chân thành cảm tạ!

T/m. Gia đình kính báo

Bà cố: Ma-ri-a Hoàng Thị Hoàn
Trưởng nam: Giu-se Nguyễn Ngọc Diệp
Nữ tu: A-nê Nguyễn Thị Thiện, Dòng MTG Hà Nội

Scroll to Top