Thông báo mới nhận

Cáo phó: Ông Phê-rô Nguyễn Minh Khang – Thân phụ chủng sinh Phê-rô Nguyễn Trọng Hùng

“Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin vào ta sẽ được sống đời đời: (Ga 11, 25)

Trong niềm tin vào Chúa Ki-tô Phục Sinh

Gia đình chúng con xin kính báo:

Sinh ngày 12 tháng 07 năm 1973

Tại Giáo xứ Bằng Sở

Thôn Bằng Sở – xã Ninh Sở – huyện Thường Tín – Hà Nội

Đã an nghỉ trong Chúa

Vào hồi 2h00, thứ Sáu, ngày 07 tháng 06 năm 2024

(Tức ngày 02 tháng 05 năm âm lịch)

Hưởng dương: 51 tuổi

NGHI THỨC NHẬP QUAN

7h00, thứ Sáu, ngày 07 tháng 06 năm 2024

Tại nhà riêng: Thôn Bằng Sở – xã Ninh Sở – huyện Thường Tín – Hà Nội

THÁNH LỄ AN TÁNG

9h00, Thứ Bảy, ngày 08 tháng 06 năm 2024

Tại: Nhà thờ Giáo xứ Bằng Sở

Sau Thánh lễ, linh cữu Ông cố Phê-rô an nghỉ tại Vườn Thánh Giáo xứ Bằng Sở.

Gia đình chúng con kinh xin quý Đấng Bậc, quý Thầy Chủng sinh, quý Tu sĩ nam nữ và thân hữu xa gần cầu nguyện cho Ông cố Phê-rô sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

T/M Gia đình kính báo:

Bà cố: Tê-rê-xa Vũ Kim Dung
Trưởng nam: Chủng sinh Phê-rô Nguyễn Trọng Hùng
Đại Chủng viện thánh Giu-se Hà Nội

Lên đầu trang