Thông báo mới nhận

Cáo phó: Ông Phê-rô Nguyễn Văn Hỹ – Thân phụ nữ tu Ma-ri-a Nguyễn Thị Nguyệt Nga – Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội

“Lạy Chúa, trong tay Ngài, con xin phó thác hồn con” (Tv 31,6)

Trong niềm tin vào Chúa Ki-tô Tử Nạn và Phục Sinh

Gia đình chúng con xin kính báo:

Sinh năm 1927

Tại Giáo xứ Cao Mật Bến

(Thôn Thanh Giang Ngoài – xã Thanh Cao-  huyện Thanh Oai – Tp. Hà Nội)

Đã an nghỉ trong Chúa

Vào hồi 23h30, thứ Sáu, ngày 22 tháng 03 năm 2024

(Tức ngày 13 tháng 02 năm Giáp Thìn)

Hưởng thọ 98 tuổi

NGHI THỨC NHẬP QUAN

Vào hồi 9h00, thứ Bảy, ngày 23 tháng 03 năm 2024

THÁNH LỄ AN TÁNG

Được cử hành vào lúc 9h00, thứ Hai, ngày 25 tháng 03 năm 2024

Tại nhà thờ Giáo xứ Cao Mật Bến

Sau Thánh lễ, linh cữu ông cố Phê-rô sẽ an nghỉ tại Vườn thánh Giáo xứ Cao Mật Bến.

Gia đình chúng con kính xin quý đấng bậc, quý cha, quý bề trên, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho ông cố Phê-rô sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Gia đình chúng con xin chân thành cảm tạ!

T/m. gia đình kính báo    

Trưởng nam: Phê-rô Nguyễn Xuân Viết

Nữ tu: + Anna Nguyễn Thị Thi – Dòng MTG Hà Nội
Nữ tu: Ma-ri-a Nguyễn Thị Nguyệt Nga – Dòng MTG Hà Nội

Scroll to Top