Thông báo mới nhận

Cáo phó: Ông Phê-rô Nguyễn Văn Thành – Thân phụ nữ tu Anna-Bénédicte Nguyễn Thị Kim Thoa, dòng Phao-lô Hà Nội

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống
Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết cũng sẽ được sống”
(Ga 11, 25)

Trong niềm tin vào Chúa Ki-tô Phục Sinh

Gia đình chúng con xin kính báo:

Sinh ngày 05 tháng 11 năm 1960

tại tổ dân phố Ngọc Thị – phường Duy Minh – thị xã Duy Tiên – tỉnh Hà Nam

thuộc Giáo xứ Ngọc Thị – Tổng Giáo phận Hà Nội.

Đã được Chúa gọi về

vào hồi 09g40, Chúa nhật, ngày 10 tháng 12 năm 2023

(tức ngày 28 tháng 10 năm Quý Mão)

Hưởng thọ 64 tuổi

NGHI THỨC KHÂM LIỆM

vào hồi 17g00, Chúa nhật, ngày 10 tháng 12 năm 2023.

THÁNH LỄ AN TÁNG

được cử hành vào lúc 09g00, thứ Ba, ngày 12 tháng 12 năm 2023

tại nhà thờ Giáo xứ Ngọc Thị.

Sau Thánh lễ, linh cữu ông cố Phê-rô sẽ an nghỉ tại Vườn thánh giáo xứ Ngọc Thị
thuộc tổ dân phố Ngọc Thị – Duy Minh – Duy Tiên – Hà Nam.

Gia đình chúng con kính xin quý đấng bậc, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho ông cố Phê-rô sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Gia đình chúng con xin kính báo và chân thành cám ơn!

T/m gia đình tang quyến
Bà quả phụ: Mát-ta Phan Thị Thận
Nữ tu Anna – Bénédicte Nguyễn Thị Kim Thoa – Tỉnh dòng Phao-lô Hà Nội

Scroll to Top