Thông báo mới nhận

Cáo phó: Thầy An-tôn Bùi Minh Khôi – Chủng sinh TGP Hà Nội

Lạy Chúa, trong tay Ngài, con xin phó thác hồn con” (Tv 31,6)

Gia đình chúng con xin kính báo:

Sinh ngày 06/06/1988

Nguyên quán: Tân Độ – Hồng Minh – Phú Xuyên – Hà Nội

Sau một thời gian lâm trọng bệnh, đã an nghỉ trong Chúa

Vào hồi 23h30, thứ Năm, ngày 21/3/2024

(Tức ngày 12 tháng 02 năm Giáp Thìn)

Hưởng dương 36 tuổi

NGHI THỨC KHÂM LIỆM

Vào lúc 15h00, thứ Sáu, ngày 22 tháng 03 năm 2024

THÁNH LỄ AN TÁNG

Được cử hành vào lúc 14h00, thứ Bảy, ngày 23 tháng 03 năm 2024

Tại nhà thờ Giáo xứ Tân Độ

Sau Thánh lễ, linh cữu Thầy An-tôn sẽ an nghỉ tại Vườn thánh Giáo xứ Tân Độ

Kính xin quý đấng bậc, quý cha, quý nam nữ tu sĩ và cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện cho Thầy An-tôn sớm được hưởng nhan thánh Chúa.
Gia đình chúng con xin chân thành cảm tạ!

T/m. Gia đình kính báo
Ông Cố An-tôn Bùi Thanh Long
Bà Cố Rô-sa Vũ Thị Lai

Scroll to Top