Mầu Nhiệm Hội Thánh

được biểu lộ trong chính cách thức Giáo Hội được thành lập. (Số 5, LG)

Scroll to Top