Thông báo: Chương trình đại hội ve chai TGP Hà Nội 2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI VE CHAI
TGP HÀ NỘI 2022

Chủ Đề: Hiệp Hành Trong Bác Ái    

Bài hát: Bài Ca Hiệp Hành

Thời gian: 27 – 09 – 2022

Địa điểm: Giáo xứ Nam Xá – Giáo Hạt Lý Nhân

CHƯƠNG TRÌNH:

13h00 – 13h45: Đón tiếp và ghi danh

14h00 – 14h30: Khởi động

– Giới thiệu thành phần tham dự và chương trình Đại hội

14h30 – 16h00: Chia sẻ hoạt động ve chai

16h00 – 16h10: Văn nghệ

16h10 – 16h40: Cha Gioan.B Nguyễn Văn Quang chia sẻ

16h40 – 16h50: Cha Đặc trách tổng kết.

16h50 – 17h00: Giải lao

17h00 – 17h15: Ôn hát

17h15 – 18h30: Thánh Lễ mừng quan thầy

18h30 – 19h00: Ăn tối.

19h00 – 21h00: Khai mạc và chương trình văn nghệ

21h00: Bế mạc và chia tay lên đường

Các giáo xứ trong TGP Hà Nội vui lòng Đăng ký số lượng về cho bạn tổ chức trước ngày 23-09-2022.

Các nhóm sẽ chuẩn bị 1 phong bì. Dùng số tiền các nhóm đã đi ve chai được, khi về với Đại hội ve chai sẽ đóng góp tùy tâm để làm hoạt động bác ái cho Ve chai TGP Hà Nội.

Liên hệ chị Trưởng: Têrêsa Thúy – 0904598355 hoặc 0967394319

                                                                                                Cha đặc trách ve chai

                                                                                                             (Đã ký)

                                                                                               Lm. Giuse Vũ Đức Quý

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top