Đức Tổng Giám mục Giuse kinh lý Giáo xứ Tụy Hiền và Vạn Thắng

Ngày 15/6/2024, Đức Tổng Giám mục (TGM) Giu-se Vũ Văn Thiên cùng Cha Chánh Văn phòng và Cha Thư ký riêng về kinh lý Giáo xứ Tụy Hiền.

Chào đón Đức TGM Giu-se, có Cha xứ và cha phó Tuỵ Hiền, các nữ tu Mến Thánh Giá Hà Nội, Hội đồng Mục vụ các giáo xứ, giáo họ và khoảng 200 tín hữu.

Trong khi Đức Tổng Giám mục gặp các tín hữu tại nhà thờ để chia sẻ và lắng nghe ý kiến của cộng đoàn cùng Chầu Thánh Thể, Cha Chánh Văn phòng kiểm tra văn khố của các giáo xứ, sổ sách giấy tờ của các giáo họ.

Đức Tổng Giám mục cũng đã gặp riêng Cha xứ, dành thời gian lắng nghe chia sẻ của các Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, Ban Mục vụ các Giáo họ, trưởng và phó các hội đoàn toàn miền. Nhiều thao thức và thắc mắc được thưa lên Bề trên Giáo phận. Đức TGM đã giải đáp, cũng như hướng dẫn đường hướng và tinh thần cần có trong việc phục vụ của quý chức.

Sau khi ăn trưa, ngài gặp gỡ các nữ tu Mến Thánh Giá cộng đoàn Tụy Hiền và thăm Giáo họ Đông Mỹ thuộc Giáo xứ Tụy Hiền.

Ước mong sau cuộc kinh lý này, nhờ ơn Chúa và sự chỉ dẫn của Bề trên Giáo phận, đời sống đức tin của miền Tụy Hiền – Vạn Thắng được thêm củng cố và phát triển.

Lm. Gio-an Nguyễn Văn Toàn

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Lên đầu trang