FACEBOOK CÁC GIÁO XỨ TRONG GIÁO HẠT LÝ NHÂN

Lưu ý:
1. Link Facebook tại ảnh đại điện
2. Link YouTube tại tên giáo xứ

Giáo xứ Cao Đường
Giáo xứ Cát Lại
Giáo xứ Chợ Nội
Giáo xứ Công Xá
Giáo xứ Đồng Phú
Giáo xứ Đồng Yên
Giáo xứ Hoàng Xá
Giáo xứ Mạc Thượng
Giáo xứ Nam Xá
Giáo xứ Phú Đa
Giáo xứ Phúc Châu
Giáo xứ Khoan Vỹ
Giáo xứ Bút Đông
Giáo xứ Trung Kỳ
Giáo xứ Vĩnh Đà
Giáo xứ Vạn Xá
Scroll to Top