Số 03: Câu “Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con” nghĩa là gì?

Trong bài trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu về Ca nhập lễ với các nội dung như: Ca nhập lễ ra đời như thế nào? Hiện tại chúng ta cử hành phần ca nhập lễ như thế nào? và Có thể bỏ ca nhập lễ không? Trong tuần này, Ủy ban Phụng tự Tổng Giáo phận Hà Nội xin giới thiệu về ý nghĩa câu “Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con”

Sau đây là nội dung chi tiết bài học:

Ủy ban Phụng tự TGP Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top