Số 02: Ca nhập lễ

Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu về cuộc rước đầu lễ, với tính lịch sử, ý nghĩa cử hành và thứ tự, thành phần tham dự cuộc rước. Hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về phần Ca nhập lễ với các nội dung sau:

– Ca nhập lễ ra đời như thế nào?
Trong lịch sử ca nhập lễ được hát như thế nào? Ca nhập lễ có ý nghĩa gì?
– Hiện tại chúng ta cử hành phần ca nhập lễ như thế nào?
– Có thể bỏ ca nhập lễ không?

Sau đây là nội dung chi tiết:

Ước mong mỗi người tín hữu đi dâng lễ luôn chuẩn bị tâm hồn sốt sắng và lãnh nhận được nhiều ân sủng của Chúa để trở về cuộc đời họ là chứng nhân của Thầy Chí Thánh Giê-su.

Ủy ban Phụng tự TGP Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top