Giáo hạt Chính Tòa tổng kết khóa học Giáo Lý viên cấp 1 và Trợ tá

Tại Trung tâm Mục vụ của Tổng Giáo Phận Hà Nội, vào lúc 8h00 ngày 18/02/2023 đã diễn ra Thánh lễ tạ ơn và trao chứng nhận hoàn thành khóa học cho hai lớp bổ túc Giáo lý viên và huấn luyện Trợ tá đến từ giáo hạt Chính Tòa.

Thánh lễ tạ ơn do Đức Tổng Giám Mục (TGM) Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự tại nhà nguyện của Trung tâm Mục vụ. Đồng tế với ngài có quý Cha đặc trách các Ủy ban Giáo lý, Giáo dục, Thiếu nhi, Cha đặc trách Thiếu nhi của Giáo hạt Chính Tòa và quý Cha.

Trong bài giảng, Đức TGM Giuse nhấn mạnh đến sứ mạng của người Huynh trưởng, Giáo lý viên và Trợ tá là gieo mầm Lời Chúa cho các em thiếu nhi. Để làm được điều đó, mỗi người cần là một chứng nhân thực sự cho Tin Mừng thông qua việc học hỏi Lời Chúa, trau dồi giáo lý và thực hành sống đức tin mỗi ngày dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Đòi hỏi ấy càng có tính thời sự bởi định hướng mục vụ trong năm 2023 của Tổng Giáo Phận là “Canh tân đời sống đức tin cá nhân”.

Sau Thánh lễ tạ ơn, quý Cha chủ nhiệm hai lớp đã tổng kết khóa học và trao chứng nhận cho các học viên tại Hội trường của Trung tâm Mục vụ.

Hy vọng rằng những khóa học tiếp theo sẽ thu hút được nhiều hơn nữa những tấm lòng quảng đại yêu mến Giáo hội và thiết tha với việc đào luyện đức tin cho các em thiếu nhi.

Liên đoàn Đaminh Savio TGP Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top