Giáo họ Chằm Thượng Chầu Thánh Thể Chúa năm 2023

Chúa nhật lễ Chúa Ki-tô Vua vũ trụ, ngày 26/11/2023, Giáo họ Chằm Thượng thuộc Giáo xứ Chằm Hạ vui mừng tổ chức ngày Chầu lượt thay mặt Tổng Giáo phận.

Vào lúc 6h00, Cha xứ Phê-rô Đỗ Văn Chung dâng Thánh lễ khai mạc ngày Chầu. Sau Thánh lễ, Cha đã đặt Mình Thánh Chúa để cộng đoàn và các giáo họ lân cận đến hiệp thông trong giờ Chầu Thánh Thể.

Cao điểm của ngày Chầu lượt, là Thánh lễ đồng tế lúc 10h30 do Cha Quản hạt Giu-se Vũ Ngọc Ruẫn chủ tế. Trước khi bước vào Thánh lễ, Cha xứ Phê-rô thay lời cho cộng đoàn Giáo họ chào mừng quý cha, quý sơ và cộng đoàn đã về hiệp thông trong ngày Chầu.

Khởi đi từ các bài đọc trong Thánh lễ, Cha Phao-lô Phạm Văn Mạnh – chính  xứ Hoàng Nguyên chia sẻ cùng cộng đoàn về ý nghĩa ngày lễ Chúa Ki-tô Vua. Ngài đặc biệt nhấn mạnh: “Khi chúng ta hân hoan mừng Chúa Ki-tô Vua vũ trụ là chúng ta được nhắc nhở, chúng ta thuộc về Thiên Chúa, thuộc về Đấng làm Vua toàn thể vũ trụ, Vua muôn vua, Chúa các chúa. Vị Vua ấy chăm sóc từng người như mục tử chăm sóc đoàn chiên”.

Sau Thánh lễ, các hội đoàn và xứ họ lân cận tiếp tục luân phiên đến tham dự các giờ Chầu.

Đúng 15h00, Cha xứ Phê-rô cùng cộng đoàn cung nghinh Thánh Thể và hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn khép lại ngày Chầu lượt của Giáo họ.

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô – vua tình yêu, xin ban tràn đầy tình yêu Chúa trên trên các Ki-tô hữu, trên mỗi người con nơi Giáo họ Chằm Thượng, để chúng con biết hết lòng yêu mến Chúa, tôn sùng bí tích Thánh Thể và sống xứng đáng với các ân huệ Chúa ban.

Giáo họ Chằm Thượng

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top