Giáo xứ Chằm Hạ (Tầm Khê)

GIÁO XỨ CHẰM HẠ (TẦM KHÊ)
gx cham haNhà thờ giáo xứ Chằm Hạ năm 2006

Thuộc giáo hạt Phú Xuyên

Địa chỉ: Quang Lãng – Phú Xuyên – Hà Nội

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân toàn xứ: 11840 nhân danh

Linh mục quản xứ: Luca Vũ Công Liêm

Linh mục phó xứ:

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Chằm Thượng

+ Giáo họ Chằm Thôn

+ Giáo họ Du Mi

+ Giáo họ Đầm

+ Giáo họ Đọ

+ Giáo họ Trì Xá

+ Giáo họ Nguộn

* Bài viết liên quan đến sinh hoạt giáo xứ

Giáo xứ Chằm Hạ vui mừng đón nhận 6 anh chị em tân tòng

Niềm vui rước lễ lần đầu của 51 em thiếu nhi giáo xứ Tầm Khê (Chằm Hạ)

Giáo họ Chằm Thượng hân hoan trong ngày lễ Tân Niên

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top