Giáo xứ Chằm Hạ (Tầm Khê)

GIÁO XỨ CHẰM HẠ (TẦM KHÊ)

Thuộc Giáo hạt Phú Xuyên

Địa chỉ: Châu Giang, Duy Tiên, Hà Nam

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân toàn xứ: 1.840 nhân danh

Linh mục chính xứ: Phê-rô Đỗ Văn Chung

Linh mục phó xứ:

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Chằm Thượng

+ Giáo họ Chằm Thôn

Nhà thờ Giáo xứ Chằm Hạ

* Bài viết liên quan đến sinh hoạt Giáo xứ

Giáo xứ Chằm Hạ vui mừng đón nhận 6 anh chị em tân tòng

Niềm vui rước lễ lần đầu của 51 em thiếu nhi giáo xứ Tầm Khê (Chằm Hạ)

Giáo họ Chằm Thượng hân hoan trong ngày lễ Tân Niên

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top