Giáo xứ Bói Hạ: Thánh lễ tiệc ly 2024

Chiều ngày 28/3/2024, Giáo xứ Bói Hạ tham dự Thánh lễ Tiệc ly do Cha Giu-se Chu Quang Vượng, Dòng Phan-xi-cô (Đang giúp tại Trung tâm Hành hương Sở Kiện) chủ sự.

Trong Thánh lễ Tiệc ly, Chúa Giê-su đã lập bí tích Thánh Thể và bí tích Truyền Chức Thánh. Cũng trong bữa Tiệc ly này, Chúa Giê-su cho thấy cử chỉ khiêm tốn và yêu thương của Ngài thực hiện với các môn đệ, đó là rửa chân cho các ông để dạy bài học khiêm nhường, bác ái và phục vụ.

Khởi đi từ Lời Chúa trong Thánh lễ, Cha Giu-se nhấn mạnh Thánh lễ Tiệc ly nhằm khắc ghi tình yêu và sự phục vụ của Chúa Giê-su. Ngài mời gọi và ước mong cộng đoàn biết chân thành yêu thương, sống khiêm nhường, mau mắn tha thứ và vui vẻ phục vụ tha nhân như lời Chúa đã dạy: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em”.

Theo gương Chúa Giê-su, ngay sau bài giảng lễ, Cha Giu-se cũng cởi bỏ áo choàng, thắt lưng và cúi xuống rửa chân cho những người đại diện cộng đoàn dân Chúa. Đây là cử chỉ yêu thương với lòng khiêm nhường tột cùng mà chính Chúa đã làm, để lại mẫu gương cho toàn thể nhân loại noi gương bắt chước.

Thánh lễ kết thúc, Cha Giu-se long trọng kiệu Mình Thánh Chúa tiến sang nhà Tạm.

Ước mong mọi thành phần dân Chúa trong Giáo xứ biết năng kết hợp với Chúa trong mọi cảnh huống của đời sống, đặc biệt, biết chuẩn bị tâm hồn thật xứng đáng mỗi khi được rước Chúa vào lòng.

                                                                             BTT Gx. Bói Hạ

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top