Giáo xứ Bói Hạ

GIÁO XỨ BÓI HẠ

Thuộc giáo hạt Phủ Lý

Địa chỉ: Bói Hạ, Thanh Phong, Thanh Liêm, Hà Nam

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập: 18/11/2021

Quan thầy: Bà Thánh Anna (26/7)

Tước hiệu nhà thờ ….. hoàn thành năm 2019

Số giáo dân: 1.200 nhân danh

Linh mục chính xứ: Giuse Tạ Xuân Hòa

Giáo họ trực thuộc:

Giáo họ Phố Bói

* Bài viết liên quan đến sinh hoạt giáo xứ

Giáo họ Bói Hạ – An Phú chầu Thánh Thể thay mặt giáo phận

Giáo họ Bói Hạ – An Phú: Ca đoàn thánh Gioan Tẩy Giả mừng lễ quan thầy

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top