Giáo xứ Cẩm Sơn: Thánh lễ giỗ Cha cố Phê-rô Nguyễn Quang Huấn

Thứ Tư, ngày 12/6/2024, Giáo xứ Cẩm Sơn tổ chức Thánh lễ giỗ lần thứ 32 của Cha cố Phê-rô Nguyễn Quang Huấn. Thánh lễ do Cha xứ An-tôn Trần Quang Tiến chủ sự lúc 19h15 tại khuôn viên phần mộ của Cha cố.

Cha cố Phê-rô Nguyễn Quang Huấn sinh năm 1897 tại Yên Mỹ, Duy Tiên, Hà Nam (nay là Giáo xứ Yên Mỹ thuộc Giáo hạt Lý nhân). Cha chịu chức linh mục ngày 29/6/1925 tại Rô-ma và về phục vụ xứ Cẩm Sơn (Kẻ Non) từ ngày 01/11/1954 đến tháng 6/1992. Cha qua đời ngày 12/6/1992 tại Giáo xứ Cẩm Sơn.

Nghe kể lại, Cha cố Phê-rô là một linh mục đạo đức, thánh thiện. Khi Cha cố còn sống, giáo dân từ khắp các nơi đổ về để xin Cha cầu nguyện và họ đã nhận được nhiều ơn qua lời chuyển cầu của ngài. Cha cố có lòng thương người nghèo, xây dựng các nhà văn hóa cho dân sinh hoạt và mở những lớp học cho trẻ em nghèo để xóa nạn mù chữ. Cho tới nay, nhiều người vẫn tới phần mộ của Cha để xin ơn. Hình ảnh của Cha vẫn còn in đậm nơi tâm hồn những giáo hữu có lòng yêu mến ngài.

Hiện diện trong Thánh lễ có Cha xứ An-tôn Trần Quang Tiến, quý sơ cộng đoàn Mến Thánh Giá Cẩm Sơn, những người thân yêu nơi quê hương của Cha cố Phê-rô, những người mang ơn Cha cố cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha xứ An-tôn mời gọi cộng đoàn hãy sống tinh thần yêu thương vì yêu thương là chu toàn lề luật. Cốt lõi của lề luật là giúp chúng ta thi hành và sống Thánh ý Chúa mỗi ngày. Đừng giữ đạo một cách vụ hình thức vì lề luật là vì con người và cho con người. Đồng thời, Cha cũng mời gọi cộng đoàn noi theo các nhân đức của Cha cố Phê-rô, sống trọn giây phút hiện tại trong tình mến Chúa, yêu người.

Sau Thánh lễ, Cha xứ An-tôn cùng cộng đoàn đọc kinh để cầu nguyện cho Cha cố Phê-rô.

BTT Gx. Cẩm Sơn

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Lên đầu trang