Giáo xứ Cẩm Sơn (Kẻ Non)

GIÁO XỨ CẨM SƠN (KẺ NON)
gx cam sonNhà thờ giáo xứ Cẩm Sơ

Thuộc giáo hạt Phủ Lý

Địa chỉ: Cẩm Sơn – Thanh Lưu – Thanh Liêm – Hà Nam

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: Thánh Gioan Baotixita 24/6

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân toàn xứ: 3591 nhân danh (thống kê năm 2018)

Linh mục chính xứ: Giacôbê Nguyễn Văn Lý

Linh mục phó xứ:

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ An Hòa

+ Giáo họ Cẩm Du

+ Giáo họ Đan

+ Giáo họ Động

+ Giáo họ Thị

+ Giáo họ Tốt Khê

+ Giáo họ Nga Bắc

* Các bài viết liên quan sinh hoạt giáo xứ

Chùm ảnh: Giáo xứ Cẩm Sơn đón Thánh Giá Đại Hội Giới Trẻ

Ban giáo lý TGP Hà Nội: Ngày huấn luyện linh hoạt viên giáo lý tại giáo xứ Cẩm Sơn (Kẻ Non)

Giáo xứ Cẩm Sơn (Kẻ Non) đón cha xứ mới Giuse Nguyễn Tiến Mẫn

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top