Giáo xứ Cẩm Sơn (Kẻ Non)

GIÁO XỨ CẨM SƠN (KẺ NON)

Thuộc Giáo hạt Phủ Lý

Địa chỉ: Tổ dân phố Non, Tân Thanh, Thanh Liêm, Hà Nam

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta (24/6)

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân toàn xứ: 3.318 nhân danh (thống kê năm 2018)

Linh mục chính xứ: An-tôn Trần Quang Tiến

Linh mục phó xứ:

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ An Hòa

+ Giáo họ Cẩm Du

+ Giáo họ Đan

+ Giáo họ Động

+ Giáo họ Thị

+ Giáo họ Tốt Khê

+ Giáo họ Nga Bắc

Nhà thờ Giáo xứ Cẩm Sơ

* Các bài viết liên quan sinh hoạt Giáo xứ

Chùm ảnh: Giáo xứ Cẩm Sơn đón Thánh Giá Đại Hội Giới Trẻ

Ban giáo lý TGP Hà Nội: Ngày huấn luyện linh hoạt viên giáo lý tại giáo xứ Cẩm Sơn (Kẻ Non)

Giáo xứ Cẩm Sơn (Kẻ Non) đón cha xứ mới Giuse Nguyễn Tiến Mẫn

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top