Giáo xứ Cao Đường chầu Mình Thánh Chúa thay mặt Giáo phận

Chúa Nhật, ngày 04/2/2024, Giáo xứ Cao Đường vinh dự chầu Mình Thánh Chúa thay mặt Giáo phận.

Ngày chầu lượt được khai mạc với Thánh lễ vào lúc 7h00 sáng dành cho các em thiếu nhi do cha xứ Giu-se Nguyễn Văn Bình chủ sự. Sau Thánh lễ, cha Giu-se đặt Mình Thánh Chúa để cộng đoàn trong và ngoài giáo xứ, các giáo họ luân phiên chầu Thánh Thể.

Vào lúc 10h30, Thánh lễ đồng tế do Cha Phan-xi-cô Lê Thanh Nghị, quản hạt Lý Nhân chủ tế. Đồng tế với ngài có quý Cha trong và ngoài giáo hạt cũng như đông đảo thành phần dân Chúa. Chia sẻ lời Chúa với cộng đoàn, cha Phê-rô Trần Ngọc Lâm – chính xứ Vân Đình mời gọi mọi người hãy noi gương Chúa Giê-su để đi loan báo tin mừng qua đời sống yêu thương và phục vụ.

Cuối Thánh lễ, cha xứ Giu-se đã thay mặt toàn thể cộng đoàn tạ ơn Thiên Chúa, cám ơn quý Cha, quý Sơ, quý Hội đồng mục vụ và quý khách gần xa đã đến hiệp thông tham dự các giờ chầu Thánh Thể với Giáo xứ Cao Đường. Kế đó, các hội đoàn lại tiếp tục chầu Mình Thánh Chúa trong suốt buổi chiều. Vào lúc 16h00, giáo xứ long trọng cung nghinh Thánh Thể xung quanh khuôn viên nhà xứ. Thánh lễ tạ ơn được cử hành vào lúc 17h00 cùng ngày.

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha toàn năng và là Đấng giàu lòng thương xót qua lời cầu bầu của Mẹ Maria ban cho giáo xứ muôn hồng ân để mọi thành phần dân Chúa luôn hiệp nhất và vững bước trong hành trình Đức tin.

BBT Giáo xứ Cao Đường

Scroll to Top