Giáo xứ Cao Đường

GIÁO XỨ CAO ĐƯỜNG

Thuộc Giáo hạt Lý Nhân

Địa chỉ: Chân Lý, Lý Nhân, Hà Nam

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: Đức Mẹ hồn xác lên trời (15/8)

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân toàn xứ: 697 nhân danh

Linh mục quản xứ: Giu-se Nguyễn Văn Bình

Linh mục phó xứ:

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Hào Châu

+ Giáo họ Phú Lư

Nhà thờ Giáo xứ Cao Đường
Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top