Giáo Xứ Lường Xá rước kiệu và dâng hoa kính Mẹ

Thứ Hai ngày 01/5/2023, cộng đoàn Giáo Xứ Lường Xá vui mừng quy tụ về ngôi thờ 100 năm tuổi cùng Cha xứ Giu-se Bùi Văn Giáp bày tỏ lòng yêu mến Đức Mẹ qua cuộc rước kiệu vòng quanh làng, dâng hoa và sốt sắng tham dự Thánh lễ. 

Tháng hoa là khoảng thời gian thật đẹp để muôn con tim hướng về Mẹ Maria một cách đặc biệt hơn, giáo dân Lường Xá đã thể hiện lòng yêu mến, với Mẹ dưới nhiều hình thức khác nhau như rước kiệu tôn vinh Mẹ, dâng hoa, lần chuỗi Mân Côi. Trong tâm tình đó, cộng đoàn Giáo Xứ Lường Xá quy tụ về nhà thờ cùng Cha xứ Giu-se bày tỏ lòng yêu mến Đức Mẹ qua cuộc rước kiệu vòng quanh làng, dâng hoa và sốt sắng tham dự Thánh lễ. 

Sau cuộc rước kiệu tôn vinh Mẹ, các đội hoa đồng tiến đại diện cho cộng đoàn Giáo xứ dâng lên Mẹ Ma-ri-a những đóa hoa đẹp tươi thay cho tâm tình của con dân Giáo xứ dâng tiến Mẹ.

Dịp tháng Hoa về, khi chiêm ngắm Mẹ Ma-ri-a như bông hoa tươi nở trong Thiên Chúa. Ước mong, mỗi người con nơi Giáo xứ cũng kết dệt đời mình thành những đóa hoa thiêng dâng Mẹ mỗi ngày, để qua Mẹ, đời ta cũng được muôn ơn lành.

BTT. Gx. Lường Xá

Scroll to Top