Giáo xứ Sơn Miêng Chầu Thánh Thể trong ngày lễ Chúa Ki-tô Vua

Chúa nhật, ngày 26/11/2023, Giáo xứ Sơn Miêng long trọng mừng lễ Chúa Ki-tô Vua vũ trụ, và tổ chức ngày Chầu Thánh Thể thay mặt Tổng Giáo phận.

Thánh lễ khai mạc ngày chầu bắt đầu lúc 18h00, ngày 25/11/2023. Sau Thánh lễ, các ban hội trong Giáo xứ chầu Thánh Thể đến 23h30 cùng ngày.

Sáng ngày 26/11, đúng 6h00, đông đảo con dân trong Giáo xứ quy tụ tại nhà thờ tham dự Thánh lễ kính trọng thể Chúa Ki-tô Vua vũ trụ. Sau Thánh lễ, cộng đoàn hiệp thông cùng các giáo xứ, giáo họ lân cận chầu Thánh Thể Chúa.

Đỉnh cao của ngày chầu hồng phúc là Thánh lễ đồng tế lúc 10h30 do Cha Quản hạt Giu-se Vũ Đình Du cử hành. Hiện diện trong Thánh lễ có quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý khách và cộng đoàn dân Chúa.

Sau Thánh lễ, các hội đoàn tiếp tục suy tôn Vua Tình Yêu trong bí tích Thánh Thể. Đến 16h30, Cha xứ Phê-rô Bùi Ngọc Tuấn và Cha bản hương Phao-lô Nguyễn Văn Đoàn cùng cộng đoàn cung nghinh Thánh Thể Chúa xung quanh khuôn viên Giáo xứ.

Để cảm tạ hồng ân và kết thúc ngày chầu, Thánh lễ tạ ơn được diễn ra vào 17h30. Thánh lễ do ca đoàn A-ve Ma-ri-a Giáo xứ Hàm Long phục vụ.

Ngày Chầu lượt là dịp thuận tiện để các Ki-tô hữu duyệt xét lại đời sống, nhìn nhận lại tình yêu với Chúa Giê-su Thánh Thể. Ước mong, mỗi người con nơi Giáo xứ Sơn Miêng biết dành thời gian đến viếng Thánh Thể Chúa, đi tham dự Thánh lễ, khao khát và chuẩn bị tâm hồn xứng đáng để rước Chúa mỗi ngày.

BTT Gx. Sơn Miêng

Scroll to Top