Giáo xứ Nam Định: Tôn kính Mình Thánh Chúa trong ngày chầu lượt

Chúa nhật, ngày 20/8/2023, Giáo xứ Nam Định sốt sắng tôn kính Mình Thánh Chúa trong ngày chầu lượt thay mặt Tổng Giáo phận. Về hiệp thông có quý cha, quý nam nữ tu sĩ và quý khách trong và ngoài Giáo hạt Nam Định.

Để chuẩn bị cho ngày Chầu, Giáo xứ đã bắt đầu những giờ Chầu Thánh Thể từ chiều thứ Năm sau các Thánh lễ. Trong các giờ chầu, luôn có quý cha ngồi tòa giải tội nhằm mời gọi cộng đoàn đến với bí tích Hòa Giải, để có một tâm hồn sốt sắng trong ngày lễ trọng đại của Giáo xứ.

Ngày Chầu Thánh Thể được bắt đầu với Thánh lễ khai mạc vào lúc 5h30 do cha Giu-se Phạm Minh Triệu cử hành. Tiếp đó, Cha xứ Giu-se đã đặt Mình Thánh Chúa để các giáo xứ, giáo họ luân phiên nhau sưởi ấm Thánh Thể Chúa.

Cao điểm của ngày chầu Thánh Thể là Thánh lễ đồng tế do Cha Giu-se Nguyễn Văn Hy, Quản hạt Nam Định chủ sự. Hiệp dâng trong Thánh lễ có quý cha, quý nam nữ tu sĩ, quý khách và toàn thể cộng đoàn dân Chúa.

Khởi đi từ bài Tin Mừng, Cha Giu-se Hoàng Minh Giám chia sẻ: “Những người ngoại bang nào mà sống gắn bó với Chúa thì Chúa sẽ dẫn đến núi Thánh của Chúa vì nhà Chúa là nhà cầu nguyện cho muôn dân. Đồng thờ, Cha cũng mời gọi tất cả những ai mà chưa đón nhận Tin Mừng nhưng vẫn ăn ở theo lương tâm ngay thật thì Chúa vẫn thương sót cứu độ”.

Thánh lễ tiếp tục với bàn tiệc Thánh Thể. Sau Thánh lễ, các hội đoàn trong Giáo xứ lại tiếp tục luân phiên nhau chầu Mình Thánh Chúa.

Thánh lễ tạ ơn kết thúc ngày chầu vào lúc 18h30 trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho Giáo xứ một ngày chầu diễn ra tốt đẹp và đầy sốt sáng, tràn đầy ơn thiêng của Chúa.

Nguyện xin Chúa Giê-su Thánh Thể luôn tuôn đổ mọi ơn lành trên Giáo xứ, để đời sống đức tin của cộng đoàn Giáo xứ ngày càng thăng tiến hơn và trổ sinh thêm nhiều hoa trái.

BTT Gx. Nam Định

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top