Giới trẻ Đồng Gianh tĩnh tâm mùa Vọng: “Dọn đường đón chờ Chúa đến”

Vào lúc 17h30 ngày 13/12/2023, các bạn Giới trẻ trong toàn xứ Đồng Gianh quy tụ về nhà xứ để tham dự buổi tĩnh tâm mùa Vọng với chủ đề “Dọn đường đón chờ Chúa đến”.

Sau giây phút gặp gỡ và khởi động, vào lúc 18h00, Sơ Tê-rê-sa Lê Thị Hoàn, Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội chia sẻ về ý nghĩa mùa Vọng và giúp các bạn trẻ xét mình xưng tội, ngõ hầu chuẩn bị tâm hồn sẵn sàng đón chờ Chúa đến.

Ngay sau đó là giờ hồi tâm và cầu nguyện Taize với chủ đề: “Dọn đường đón chờ Chúa đến”. Trong giờ này, các bạn trẻ được trở về với sa mạc cõi lòng mình. Cuối giờ, mỗi bạn viết ra những quyết tâm để trở nên tốt hơn như một đoá hoa lòng tiến dâng Chúa Hài Đồng. Đồng thời mỗi bạn dâng lên Chúa một ước nguyện.

Buổi tĩnh tâm được tiếp nối với Thánh lễ do Cha xứ Phan-xi-cô Xa-vi-ê Trần Truyền Giáo chủ sự. Chia sẻ trong Thánh lễ, Cha xứ Phan-xi-cô Xa-vi-ê đã nói lên ý nghĩa của câu chủ đề: “Dọn đường đón chờ Chúa đến”, cũng như những tâm tình mà mỗi người cần có để đón chờ Chúa đến. Đồng thời, Cha cũng nêu bật thông điệp sám hối mà Gio-an Tẩy Giả rao giảng. Từ đó, Cha mời gọi cộng đoàn phụng vụ hãy luôn sống là một chứng nhân cho Đấng Cứu Thế như Gio-an.

Buổi tĩnh tâm tuy diễn ra trong vài giờ ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để các bạn trẻ một lần nữa có dịp nhìn lại mình, lắng nghe tiếng Chúa soi dẫn, và tiếp thêm niềm tin yêu nghị lực trong cuộc sống và hành trình Đức tin.

BTT Gx. Đồng Gianh

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top