Giáo xứ Đồng Gianh

GIÁO XỨ ĐỒNG GIANH

Thuộc Giáo hạt Mỹ Đức – Hòa Bình

Địa chỉ: Đồng Gianh, Phú Thành, huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập: năm 1907

Quan thầy: Đức Mẹ Mân Côi (06/10)

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân toàn xứ: 1.700 nhân danh

Linh mục chính xứ: Phan-xi-cô Xa-vi-ê Trần Truyền Giáo

Linh mục phó xứ: Phao-lô Trần Xuân Dũng

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Lũ

+ Giáo họ Sỏi 

+ Giáo họ Tân Lâm

+ Giáo họ Phố Đồi

+ Giáo họ Quyết Tiến

Nhà thờ Giáo xứ Đồng Gianh

gx dong gianh 2

* Các bài viết liên quan đến sinh hoạt trong Giáo xứ

Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên thăm mục vụ giáo xứ Đồng Gianh

Đội hoa Giáo xứ Đồng Gianh dâng hoa kính Đức Mẹ tại Nhà thờ Chính Tòa Hà nội

Thiếu nhi Giáo xứ Chính tòa thăm và tặng quà Phục Sinh cho các em thiếu nhi Giáo xứ Đồng Gianh

Đội hoa của giáo xứ Đồng Gianh và Mường Tre dâng hoa kính Đức Mẹ tại Sở Kiện

Cung hiến Thánh đường Giáo xứ Đồng Gianh

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top