Học giáo lý Năm Hiệp Thông – Chúa nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Lời Chúa: “Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20,22).

CHÚA GIÊSU ĐƯA TA VÀO HIỆP THÔNG VỚI CHÚA THÁNH THẦN

37. H. Chúa Giêsu hứa ban Chúa Thánh Thần cho các môn đệ thế nào?

T. Trước khi Chúa Giê-su về cùng Chúa Cha đã hứa với các môn đệ sẽ sai Đấng Bảo trợ khác (Ga 14,16) khi Người không còn ở với các ông. Qua Chúa Thánh Thần, Chúa Giêsu hiện diện ở giữa chúng ta. Nhờ Ngài, ta có thể gọi Thiên Chúa là “Ab-ba – Cha ơi”. Ngài kết hợp chúng ta với Chúa Kitô và Chúa Cha, vì Ngài là mối dây hiệp thông yêu thương giữa Cha và Con, thì Ngài cũng nối kết chúng ta với Chúa Kitô.

Nghị lực sống: Lạy Chúa Thánh Thần, Chúa là Đấng canh tân bộ mặt trái đất, xin cho chúng con hiệp nhất với nhau để sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách chính đáng để không làm cho môi trường sống bị hủy hoại.

(Trích sách Giáo lý năm mục vụ Hiệp Thông 2020-2021.)

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top