Học giáo lý Năm Hiệp Thông – Chúa Nhật II Mùa Chay

Lời Chúa: “Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy” (Ga 6, 56).

20. H. Chúa Giêsu thực hiện lời hứa ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế cách nào?

T. Ngài lập Bí tích Thánh Thể để tiếp tục hiện diện giữa chúng ta.

21. H. Trong Bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu hiện diện thế nào?

T. Chúa Giêsu hiện diện thực sự cùng với linh hồn và thiên tính của Ngài. Nơi đây có Đức Kitô thực sự, vừa là Thiên Chúa vừa là con người hiện diện trọn vẹn. [1374]

Nghị lực sống: Lạy Chúa, xin giúp chúng con yêu mến Bí tích Thánh Thể và siêng năng tham dự Thánh lễ hơn, nhất là biết sống hy sinh hằng ngày để dâng lên Chúa trong Thánh lễ như chúng con đã quyết tâm. 

(Trích Sách giáo lý năm mục vụ Hiệp Thông 2020 – 2021)

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top