Học giáo lý Năm Hiệp Thông – Chúa Nhật III Mùa Chay

Lời Chúa: “Như tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, kẻ ăn tôi cũng sẽ sống nhờ tôi như vậy” (Ga 6, 57).

22. H. Ngoài Bí tích Thánh thể, Chúa Giêsu còn dùng phương thế nào để kết hợp mật thiết với chúng ta?

T. Ngoài Bí tích Thánh thể, Chúa Giêsu còn lập nên Bí tích Thánh Tẩy để kết hợp chúng ta với Ngài.

23. H. Bí Tích Thánh tẩy làm cho ta kết hợp với Chúa Giêsu thế nào?

T. Bí tích Thánh Tẩy làm cho chúng ta thành chi thể trong Thân thể Chúa Kitô. Đây là một sự kết hợp hết sức mật thiết và nhiệm mầu. [1267]

Nghị lực sống: Lạy Chúa, Chúa đã chọn gọi chúng con làm nghĩa tử qua Bí tích Rửa tội, Chúa lại ban Thịt và Máu Chúa làm lương thần nuôi dưỡng chúng con. Xin cho chúng con luôn sống xứng đáng là đền thờ của Chúa qua ân sủng của Bí tích Rửa tội.

Scroll to Top