Học giáo lý Năm Hiệp Thông – Chúa Nhật III Phục Sinh

Lời Chúa: “Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại” (Ga 10,17).

31. H. Sự phục sinh có phải là công trình của Ba Ngôi chí thánh?

T. Sự Phục Sinh của Đức Kitô là đối tượng của đức tin, vì đó là sự can thiệp siêu việt của chính Thiên Chúa trong công trình tạo dựng và trong lịch sử. Trong biến cố này, Ba Ngôi Thiên Chúa vừa cùng hoạt động chung, vừa biểu lộ tính cách riêng biệt của mỗi Ngôi. Sự Phục Sinh được thực hiện do quyền năng của Chúa Cha, Đấng “đã làm sống lại” (Cv 2,24) Đức Kitô, Con của Ngài, và bằng cách đó, Chúa Cha đưa nhân tính của Người, cùng với thân thể của Người, vào Ba Ngôi một cách hoàn hảo. Chúa Giêsu được mạc khải một cách vĩnh viễn là “Đấng đã từ cõi chết sống lại nhờ Thánh Thần, Người đã được đặt làm Con Thiên Chúa với tất cả quyền năng” (Rm 1,4) [648-650].

Nghị lực sống: Lạy Chúa, Chúa đã tỏ cho hai môn đệ trên đường E-mau, xin cho chúng con luôn thấy Chúa hiện diện nơi những người anh chị em đang đồng hành với chúng con hằng ngày để yêu thương và phục vụ.

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top