Học giáo lý Năm Hiệp Thông – Chúa nhật Lễ Chúa Kitô Vua

chúa ki-tô vua 1

Lời Chúa: “Vì trong Người muôn vật được tạo thành trên trời cũng như dưới đất hữu hình và vô hình. Dẫu là hàng dũng lực thần thiêng hay là bậc quyền năng thượng giới; tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng nhờ Người và cho Người” (Cl 1,16).

66. H. Tại sao Chúa Giêsu Kitô là Chúa của cả vũ trụ?

T. Chúa Giêsu Kitô là Chúa của cả vũ trụ và Chúa của lịch sử, vì nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Tất cả mọi người được Chúa cứu chuộc, và đều được Người dẫn dắt.

Người đến để gặp gỡ ta trong oai nghi, vào ngày mà ta không biết, để đem trái đất vào cuộc đổi mới và tới chỗ hoàn thành. Ta có thể khám phá Chúa gần gũi ta trước hết là trong Lời Chúa, khi lãnh nhận các Bí tích, trong việc chăm sóc người nghèo và trong lúc hai hoặc ba người tập họp với nhau nhân danh Người (Mt 18,20) . 110[668-674- 680]

Nghị lực sống: Lạy Chúa Giêsu là Vua Trời – Đất, Chúa đã chinh phục nhân loại bằng tình thương vô cùng của Chúa. Xin cho chúng con cũng biết noi gương Chúa, lấy lòng yêu mến mà đối xử với nhau, nhờ đó chúng con có thể giới thiệu Chúa cho những người thành tâm thiện chí.

(Trích sách Giáo lý năm mục vụ Hiệp Thông 2020-2021.)

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top