Học giáo lý Năm Hiệp Thông – Chúa Nhật V Phục Sinh

Lời Chúa: “Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu… Như mọi người vì liên đới với Ađam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Kitô, cũng được Thiên Chúa cho sống” (x.1 Cr 15,20-22).

33. H. Tầm ảnh hưởng cứu độ qua việc Chúa phục sinh như thế nào?

T. Nơi Chúa Kitô, nhờ sự Chết của Người, giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi, nhờ sự Phục Sinh của Người, mở đường cho chúng ta tiến vào cuộc sống mới. Đời sống mới hoàn thành ơn được làm nghĩa tử,bởi vì người ta trở thành anh em của Đức Kitô. Anh em đây không phải do bản tính, nhưng do hồng ân của ân sủng, bởi vì ơn được làm nghĩa tử cho chúng ta thật sự thông phần vào sự sống của Người Con Một, sự sống đó đã được mạc khải trọn vẹn trong sự Phục Sinh của Người. Cuối cùng, sự phục sinh của Đức Kitô là nguyên lý và nguồn mạch cho chúng ta ngày sau được sống lại. 654 -655

Nghị lực sống: Lạy Chúa! nhờ Đức Giêsu Kitô phục sinh, Chúa đã tuyển chọn chúng con làm dân riêng và làm nghĩa tử, xin cho chúng con biết sử dụng những ân lộc Chúa ban qua gia sản thiêng liêng và vật chất để trở nên những người tự do đích thực và mai sau được hưởng gia nghiệp muôn đời.

(Trích sách Giáo lý năm mục vụ Hiệp Thông 2020-2021.)

Scroll to Top