Học giáo lý Năm Hiệp Thông – Chúa nhật XIII thường niên

Lời Chúa:“Trong những ngày cuối cùng, Ta sẽ đổ Thần Khí Ta trên hết thảy người phàm, con trai con gái các ngươi sẽ trở thành ngôn sứ, thanh niên sẽ thấy thị kiến, bô lão sẽ được báo mộng” (x.Cv 2,17).

42. H. Chúa Thánh Thần hoạt động thế nào trong đời tôi?

T. Chúa Thánh Thần mở lòng tôi đón nhận Thiên Chúa. Người dạy tôi cầu nguyện, “Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải; nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng rên siết khôn tả” (Rm 8,26). Chúa Thánh Thần, Đấng thực hiện các công trình của Thiên Chúa, là Thầy dạy cầu nguyện. Chính Người giúp tôi thực hành bác ái với tha nhân. 120 [738-741]

Nghị lực sống: Lạy Chúa, qua Bí tích Rửa tội Chúa Thánh Thần làm cho các tín hữu nên con cái Chúa Cha, và dự phần vào chính sự sống Chúa Kitô. Xin cho chúng con có cùng một trái tim, một tâm hồn, để cùng đồng thanh chúc tụng Cha và làm chứng cho Chúa Kitô.

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top