Học Giáo lý Năm Hiệp Thông – Chúa nhật XIX thường niên

Lời Chúa: “Cũng như trong một thân thể, chúng ta có nhiều bộ phận, mà các bộ phận không có cùng một chức năng; thì chúng ta cũng vậy: tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể trong Đức Kitô, ai nấy liên đới với nhau như những bộ phận của một thân thể” (Rm 12,4-5).

48. H. Tại sao Hội Thánh còn hơn là một tổ chức?

T. Hội Thánh còn hơn là một tổ chức bởi vì Hội Thánh là một mầu nhiệm, vừa nhân loại hữu hình, vừa thần linh vô hình. Nhìn bên ngoài Hội Thánh chỉ là một xã hội trong lịch sử, có những hậu quả trong lịch sử như những lầm lạc, một Hội Thánh gồm các tội nhân. Sự hiệp nhất không thể tách rời giữa thần linh và nhân loại, giữa tội lỗi và ân sủng, đó chính là bí nhiệm của Hội Thánh. Theo con mắt đức tin, chính ở chỗ đó mà Hội Thánh bất diệt. 124 [770-773, 779]

Nghị lực sống: Lạy Chúa, chúng con được Chúa tỏ cho biết tất cả chúng con đều là chi thể trong thân mình Hội thánh có Chúa Giêsu là người đứng đầu. Xin Chúa cho chúng con biết vui mừng sống ơn gọi làm con Chúa và thành viên của Hội Thánh trong chu toàn bổn phận được Chúa và Hội Thánh trao phó.

(Trích sách Giáo lý năm mục vụ Hiệp Thông 2020-2021.)

Scroll to Top