Học giáo lý Năm Hiệp Thông – Chúa nhật XXII thường niên

Lời Chúa: “Chỉ có một Thân Thể, một Thần Khí, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người, Đấng ngự trên mọi người và trong mọi người” (x.Ep 4,4-6).

51. H. Tại sao Hội Thánh có đặc tính là Duy nhất?

T.  Cũng như chỉ có một Chúa Kitô, thì chỉ có thể có một Thân Thể Chúa Kitô, có một Hiền Thê Chúa Kitô, và do đó, chỉ có một Hội Thánh Chúa Kitô. Chúa Kitô là Đầu, Hội Thánh là Thân Thể. Tất cả hiệp thành “Chúa Kitô toàn thể” (Thánh Au-gus-ti-nô). Giống như thân mình có nhiều chi thể, nhưng chỉ là một. Cũng thế, Hội Thánh là duy nhất trong nhiều Hội Thánh địa phương khác nhau. Nhưng tất cả hợp thành Chúa Kitô toàn thể. 129 [811-816, 866, 870]

Nghị lực sống:  Lạy Chúa, Chúa qui tụ chúng con trong Hội Thánh Chúa. Xin cho chúng con quyết tâm sống hiệp nhất chung sức xây dựng Ngôi Đền Thờ Chúa Thánh Thần, làm cho sức sống của Chúa được sống động nơi chúng con ở đời này và đời sau trên thiên đàng.

(Trích sách Giáo lý năm mục vụ Hiệp Thông 2020-2021.)

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top