Học giáo lý Năm Hiệp Thông – Chúa nhật XXIX thường niên

đức giáo hoàng phanxico

Lời Chúa: “Bấy giờ các Tông Đồ và các kỳ mục, cùng với toàn thể Hội Thánh, quyết định chọn mấy người trong các ông, để phái đi An-ti-ô-khi-a với ông Phao-lô và ông Ba-na-ba” (Cv 15, 22).

62. H. Nhiệm vụ của Đức Giáo hoàng là gì?

T. Vì là đấng kế vị thánh Phêrô và đứng đầu Giám mục đoàn, nên nhiệm vụ của Đức Giáo hoàng là bảo đảm cho sự hợp nhất của Hội Thánh. Ngài có quyền tối cao trong các vấn đề mục vụ của Hội Thánh, và đối với tất cả những quyết định liên quan đến tín lý và kỉ luật.

Chúa Giêsu ban cho thánh Phêrô quyền tối cao trên các Tông đồ, làm cho ngài cũng có quyền bên trên Hội Thánh sơ khởi. Đến ngày nay, tất cả giám mục ở Rôma đều là chủ chăn tối cao của Hội Thánh như thánh Phêrô, có Chúa Kitô là đầu. Chỉ khi thi hành nhiệm vụ này mà Đức Giáo hoàng là “đại diện Chúa Kitô trên trần gian”.

Nghị lực sống: Lạy Chúa, Chúa đã thiết lập cộng đoàn Mười Hai Tông Ðồ và đặt thánh Phêrô đứng đầu và trao cho thánh Phêrô quyền cai quản Hội Thánh. Chúng con hiệp lời nguyện xin Chúa cho Đức Thánh Cha được mạnh khỏe bình an để lãnh đạo Hội Thánh Chúa.

(Trích sách Giáo lý năm mục vụ Hiệp Thông 2020-2021.)

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top