Học giáo lý Năm Hiệp Thông – Chúa nhật XXVII thường niên – Năm B

58. H.  Ai thuộc về Hội Thánh Công giáo?

T. Người hoàn toàn thuộc về Hội Thánh Công giáo là người: hợp nhất với Đức Giáo Hoàng và các Đức Giám Mục; hợp nhất với Chúa Kitô qua việc tuyên xưng đức tin công giáo và lãnh nhận các Bí tích.

59. H. Hội Thánh nhìn thế nào về những tôn giáo khác?

T. Hội Thánh tôn trọng tất cả những gì là tốt lành và chân thật trong các tôn giáo khác. Hội Thánh thừa nhận mọi giá trị và bênh vực cho quyền tự do tôn giáo được coi như quyền cơ bản của con người. Tuy nhiên, Hội Thánh biết rằng Đức Giêsu Kitô là Đấng Cứu độ duy nhất của cả nhân loại. Chỉ mình Người “là con đường, là sự thật, và là sự sống (Ga 14, 6).  

Nghị lực sống: Lạy Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Cứu độ duy nhất, xin cho chúng con biết sống và thể hiện chân lý đó trong đời sống hàng ngày và luôn biết trân trọng những phản chiếu chân lý Chúa từ những tôn giáo khác.

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top